Archív típíčka za školní rok 2011-2012

Svitek
XXVI
XXV
XXIVXXIIIXXII
XXIXXXIX
XVIIIXVIIXVI
XVXIVXIII
XIIXIX
IXVIIIVII
VIVIV
IIIIII
Dvacátýšestý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátýpátý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátýčtvrtý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátýtřetí svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátýdruhý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátýprvní svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvacátý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Devatenáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Osmnáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Sedmnáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Šestnáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Patnáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Čtrnáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Třináctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Dvanáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Jedenáctý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Desátý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Devátý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Osmý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Sedmý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Šestý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Pátý svitek celoroční hry Hop Nahoru
Ctvrty svitek celoroční hry Hop Nahoru
Treti svitek celoroční hry Hop Nahoru

Druhy svitek celoroční hry Hop Nahoru

Prvni svitek celoroční hry Hop Nahoru

Slib kmene

Já ……………………………(jméno)
Slibuji, že své jednání
povedu vždy podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí.
A že budu dobrým kamarádem
svého kmene i přírody.

Druhá dobrovolná část

Hmyz budu lovit, jen když budu mít hlad.
Hadem budu po kamarádech házet opatrně.
Bobra nebudu zneužívat k nuceným pracem v lese.
Mamuta hezky obejmu, než jej praštím kyjem.
Má plíseň mezi prsty neslouží k všeobecnému veselí.
Tak slibuji svému kmeni.

Legenda o Konci Atlantidy a počátku našeho kmene

Kdysi dávno před tisíci lety (9000 let) existoval ostrov a na něm žili velice moudří a chytří lidé. Měli rádi krasu a jemnost a své město vystavěli v tomto duchu. Ostrov a stejně tak i město se jmenovali Atlantida. Město Atlantida byla postavena v obrovských kruzích, a mezi těmito kruhy byly vodní kanály spojené s mořem. A tak mohly všechny lodě plout až do samotného centra města. Uprostřed v nejmenším kruhu byl mohutný antický chrám, kde Atlanťané obětovali svým bohům. Atlantida vzkvétala obchodem, kulturou ale i sem tam nějaká ta válka se sousedy jim pomáhala obohatit se na kořisti.

Jednou, pořád je to velmi dávno se země začala otřásat a Atlantida se začala pomalu rozpadat. Zemětřesení trvalo několik dní, voda z kanálu se vylévala a splachovala vše na ulicích do moře. Ostrov se otřásal tak silně, že se utrhl od Země a začal se potápět. Potopení celého ostrova trvalo několik málo hodin téměř nikdo se nezachránil. A tak byla Atlantida pohřbena na dně moře a stala se příbytkem mořských tvorů a příšer.

Několik obyvatel se zachránilo na lodích zůstaly na hladině. Bohužel většina lodí byla zemětřesením poškozená a nebylo možné je ovládat. Byli tedy vydání napospas mořským proudům a divokým větrům. Plavili se dlouho aniž by spatřili zemi. A když jim zbývali jen poslední drobečky zásob, dopluli až k břehům neznáme země. My dnes víme, že to byla Jižní Amerika, oni ji tenkrát neznali. Zakotvili a dali se do oprav svých lodí. Po nějaké době se setkali s místními obyvateli a spřátelili se. Žili v jejich městech a učili se od nich jejich životu v hlubokých pralesích. Obyvatelé si říkali Mayové a stavěli velké zubaté pyramidy s chrámy na špici. 6ili v souladu s přírodou a uměli lovit i nejdivočejší zvěř. O slabou a malou zvěř se starali a léčili zraněné a nemocné tvory lesa. Naši přeživší z Atlantidy žili v pralese 10 let, poté byli jejich lodě opraveny. Někteří z Atlanťanů zůstali u lesního národa. Zbytku se však tolik stýskalo po Atlantidě, že se rozhodli ji najít a znovu vybudovat do její bývalé slávy.

Vydali se tedy na cestu po moři zpět, netrvalo to už tak dlouho i tak ale skoro nedopluli. Po celou cestu z Jižní Ameriky je doprovázel červený papoušek, který se uhnízdil na nejvyšším stožáru jejich lodi. Krmili ho a on jim ukazoval cestu kupředu. Když dopluli k břehům Evropy, marně hledali svou milovanou Atlantidu ale nikdo o ní už roky neslyšel a nikdo nepřežil. Atlantida se ztratila v moři když to naši mořeplavci zjistili byli velice smutní. Začali se bát moře, když bylo tak kruté a vzalo jim jejich rodiny a domovy. Rozhodli se tedy najít si tichý kout v lesích a tam žít jako to uměli Mayové. Putovali dlouho, dokud se nedostali dost daleko od moře. V místech kde se ptáci nebojí zpívat hlasitě, a pány lesa jsou jeleni, medvědi a vlci. Byla to dnešní Střední Evropa, blízko kopce z černého kamene. Zde si postavili město, silné a mocné a žili v blahobytu který tato země poskytovala. Do znaku si dali onoho papouška který je po dlouhá léta neopustil a vždy je chránil jak mohl. Zemřel v úctyhodném věku a jeho tělo bylo nabalzamováno a uloženo do posvátné hrobky. Město však nezůstalo bez ochrany, okolní ptáci se naučili od papouška jeho chování a chránili město místo něj.

Ty časy už ale odvál vítr a po nich přišli mnozí další lidé, Germáni a Slované a boje a války zpustošili krajinu. Po slavném městě Atlanťanů tak nezbylo než pár archeologických památek.

V dnešní době se na přísně tajném místě našly pozůstatky tohoto města. Mnoho svitků v tajné knihovně, která se dochovala. Vědci v tuto chvíli pracují na restaurování a překladech jednotlivých svitků. Z prvních náznaků plyne, že národ to byl neobyčejně hrdy, silný moudrý a šlechetný. Tedy velice odlišný od dnešního způsobu života. A proto jsme se rozhodli, že zkusíme být lepšími a snad se vyrovnáme dávným obyvatelům tohoto města. Je to jen na vás kolik ctností v sobě objevíte po cestě s vaším kmenem.


Odkazník k archívu starších oukolů
Zpět do Típí. 2013-2012 2012-2011
2011-2010